Home / Privacy statement

Privacy statement

Deze website: Pro4Staff.nl (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door Pro4Staff, gevestigd te Alblasserdam (hierna: “Pro4Staff”). Bij bezoek aan deze Website kan Pro4Staff persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin.

Pro4Staff waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Na 25 mei 2018 AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Aard en doeleinden van de verwerking

Als u gebruik maakt van deze Website, zal Pro4Staff persoonsgegevens van u vastleggen. Deze persoonsgegevens zal Pro4Staff gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik van deze Website te maken, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de Website bezoeken, met u te communiceren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn alsmede om oneigenlijk gebruik van deze Website tegen te gaan.

De persoonsgegevens die Pro4Staff verzamelt, zijn identificerende gegevens (uw naam en e-mailadres middels het contactformulier en ip adres), gegevens over het door u gebruikte hard- en software en gegevens over de door u op de Website geraadpleegde informatie.

Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens ook gebruikt om u te informeren over nieuwe producten en diensten.

Pro4Staff zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze worden verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

Pro4Staff verwerkt zonder uw toestemming geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via de Website.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst en door de Website wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u de Website bezoekt.

Pro4Staff gebruikt cookies om uw voorkeuren en andere gerelateerde informatie op te slaan. Pro4Staff gebruikt cookies niet om andere informatie over u of op uw persoonlijke computer te verzamelen.

Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet goed werken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Pro4Staff beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u recht op inzage in de persoonsgegevens die Pro4Staff van u verwerkt en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop Pro4Staff uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Pro4Staff via post@Pro4Staff.nl.

Wijzigingen

Tot slot wijst Pro4Staff u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacyverklaring. Echter, uw gegevens zullen nooit voor andere doeleinden gebruikt worden dan hetgeen u toestemming voor gegeven heeft.